Tjenesten passord.vfk.no har blitt avviklet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
De nye selvbetjeningsportalene finner du her:

Ansatte: minkonto.vtfk.no

Elever: minelevkonto.vtfk.no